četvrtak, 19. lipnja 2008.

STOMATOLOŠKA

1.PROMJENE NA ALVEOLARNOM NASTAVKU NAKON GUBITKA ZUBA

Nakon gubitka zuba dolazi do resorpcije alveolarnog grebena.Resorpcija kosti u prosjeku je 1/3.

Možemo razlikovati 3 resorpcije:

1.Resorbira se alveolarni greben

2.Resorpcija u toku prve godine nakon vađenja zuba

3.Resorpcija do kraja života

Ako je greben opterećen resorpcija je sporija.

Greben može biti niski,visoki,uski,široki ovisno o nepcu.

Za protezu najbolje je srednje visoko nepce.

2.OPIS NEPCA

Postoji tvrdo i meko nepce-palatum durum i palatum mole

TVRDO NEPCE(PALATUM DURUM)

-čini najveći dio predvorja usne šupljine

-prekriveno je izrazito debelom sluznicom koja se u medijalnoj liniji lagano uzdiže tvoreći

RAPHE PALATI čiji je produžetak PAPILA INCIZIVA-služi za oređivanje medijalne linije pri postavi zuba.

Na granici tvrdig i mekog nepca nalaze se uz medijalnu liniju dvije jamice FOLEOLE PALATINE koje služe za određivanje distalnog ruba proteze.

U prednjem djelu tvrdog nepca s jedne i druge strane raphe palati nalaze se zabori sluznice RUGHAE PALATINE-služe za određivanje sredine čeljusti.

Retencija i stabilizacija ovise o koštanim formacijama:TORSUS PALATINUS,TUBER MAXILE

3.TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB

-povezuje donju čeljust s bazom ljubanje

-omogućuje kretnje ali ih sam ne može izvesti

-od ostalih zglobova razlikuje se po 3 bitna obilježja:

a)artikulirajuće površine prekrivene su čvrstom fibroznom opnom koja ne sadrži krvne žile

b)mišići imaju veliku ulogu pri pokretanju zgloba

c)kretnje su uvjetovane oblikom i položajem zuba

DJELOVI ZGLOBA:

ZGLOBNI NASTAVAK ili KONDIL-konveksno zglobno tijelo

-kondili su najčešće nesimetrični zbog različitih

opterećenja ljeve i desne strane

ZGLOBNA JAMICA-smještena je na donjoj strani sljepoočne kosti

-u jamici je smještena glavica zglobnog nastavka

ZGLOBNA KVRŽICA-određuje veličinu i smijer kretnje donje čeljusti

ZGLOBNA PLOČICA-umetnuta između zglobne jamice i zglobne glavice

ZGLOBNA ČAHURA-ovojnica koja zatvara zglob

-sastoji se od 2 dijela:unutrašnjeg i vanjskog

-unutarnji-proizvodi sinovijalnu tekućinu bogatu mineralima i

proteinima-ima veliku površinu zbog nabora

-vanjski-uloga je mehanička-učvršćuje zglob

LIGAMENTI ili ZGLOBNE SVEZE-snopovi vezivnog tkiva

-pričvršćuju donju čeljust za bazu lubanje

4.POLOŽAJI DONJE ČELJUSTI

POLOŽAJ FIZIOLOŠKOG MIROVANJA je položaj mandibule uvjetovan složenom refleksnom mišićnom funkcijom u kojoj između gornjeg i donjeg zubnog luka postoji međuprostor koji se zove slobodni interokluziski prostor,veličine otprilike 3mm.

CENTRALNA OKLUZIJA je položaj mandibule u kojem postoji maksimalna površina dodira zuba gornje i donje čeljusti.Zubi se moraju dodirivati istovremeno,jednakomjerno,pod istom snagom.

CENTRIČNA RELACIJA je retrudirani šarnirski položaj,najdistalniji granični položaj mandibule.Kondil se nalazi u najdistalnijem nenasilnom položaju iz kojeg može izvoditi nenasilne kretnje.Pomicanje mandibule iz centrične relacije u centralnu okluziju zove se klizanje u centriku.

5.MIŠIĆI

ZATVARAČI-ELEVATORI

MUSCULUS MASETER

-paran mišić;sastoji se od dva dijela:površinskog,stražnjeg dijela i dubokog;

-polazište tog mišića je na sponičnoj kosti

-podiže mandibulu

-duboki dio zadržava donju čeljust u položaju mirovanja

MUSCULUS TEMPORALIS

-plosnati lepezasti mišić

-polazište tog mišića je na sljepoočnoj udubini,a hvatište na mišićnom nastavku mandibule

-najsnažniji je podizač mandibule

-stražnji dio sudjeluje pri retruziskoj kretnji,a prednji pri jakom stiskanju zuba

MUSCULUS PTERIGOIDEUS MEDIALIS

-paran četverokjutasti mišić

-smješten medijalno od ramusa mandibule

-podiže mandibulu

-sudjeluje u lateralnoj kretnji i protruziji

OTVARAČI

MUSCULUS DIGASTRICUS

-ima dva trbuha:venter anterior i venter posterior

-venter anterior podiže jezičnu kost ako mandibula miruje,a spušta mandibulu ako je jezična kost učvršćena

-zajednička kontrakcija podiže jezičnu kost pri govoru i žvakanju

MUSCULUS GENIOGLOSUS

-spušta mandibulu

MUSCULUS GENIOHIDEUS

-plosnati trokutasti mišić s vrhom na mandibuli,a bazom na jezičnoj kosti

-sudjeluje u oblikovanju dna usne šupljine

-spušta mandibulu ako je jezična kost fiksirana

MUSCULUS MILOHIOIDEUS

-paran plosnati mišić

-u medijalnij liniji spaja se s istoimenim mišićem druge strane i tvori dno usne šupljine

-polazište tog mišića je na milohioidnom grebenu

MUSCULUS PTERIGOIDEUS LATERALIS

-paran trokutasti mišić

-smješten je u infratemporomandibularnoj udubini

-ima složeno djelovanje i pomiče mandibulu lateralno

KRETNJE DONJE ČELJUSTI

Mogu biti FUNKCISKE -govor,gutanje,žvakanje

PARAFUNKCISKE-stiskanje i škripanje zubima


U odnosu na medijalnu liniju mogu biti

SIMETIČNE-kretnje zatvaranja,kretnje otvaranja-retruzuske i protruziske


NESIMETRIČNE-lijeva i desna lateralna kretnja
6.PROMJENE NA FIZIONOMIJI NAKON GUBITKA ZUBA

-donja trećina lica se skraćuje

-produbljuju se nabori-nazolabijalni,mezolabijalni

-brada se izbočuje,usne stanjuju i uvlače

-lice poprima starački izgled

-korekcija:

Ako se radi o bezuboj čeljusti-TOTALNA PROTEZA

Ako se radi o krezuboj(djelomično ozubljenoj)čeljusti-DJELOMIČNA PROTEZA

Promjene na djelomično ozubljenom zubalu

-promjene se očituju na -međučeljusnim odnosima

-na zubima gornje i donje čeljusti

-poremećene su osnovne funkcije-govor,gutanje,žvakanje

-poremećaj je veći što takvo stanje dulje traje

stražnji zubi

-stražnji zubi čine potpornu zonu

-osiguravaju visinu zagriza

-utječu na položaj kondila

gubitak stražnjih zuba

-pomicanje donje čeljusti u distalnom smjeru

-povećava se pregriz na prednjim zubima

-visina zagriza se smanjuje

-nastju smetnje u zglobu

-costenov sindrom


13.pitanje je u 6./16. pitanje u 3./18.,19. i 20.u 5.pitanju/

1 komentar:

Tamara kaže...

imaš li možda pitanja i odgovore za mobilnu protetiku? hvala